- 5 Résultats
prix le plus bas: € 48,99, prix le plus élevé: € 290,76, prix moyen: € 137,08
1
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general
Commander
sur booklooker.de
€ 48,99
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé

Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499371634

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 17 de noviembre de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places a Personal Laboral de la Generalitat de Ca… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general
Commander
sur booklooker.de
€ 54,95
CommanderLien sponsorisé
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499371634

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 17 de noviembre de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places a Personal Laboral de la Generalitat de Ca… Plus…

  - Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise buecher.de GmbH & Co. KG
3
Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Temari General - Ed. Cep
Commander
sur amazon.com
$ 65,77
(environ € 56,00)
CommanderLien sponsorisé
Ed. Cep:
Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Temari General - Livres de poche

ISBN: 8499371639

Paperback, [EAN: 9788499371634], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Plus…

  - , Neuware Frais d'envoiUsually ships in 1-2 business days. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen., Livraison non-comprise Nobel Booksellers
4
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 290,76
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456) - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499371634

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 510 Seiten, Publiziert: 2009-11-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Sozialwissenschaft, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schul… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books
5
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 234,72
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456) - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499371634

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 510 Seiten, Publiziert: 2009-11-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schule & Lernen, Editoria… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456)

FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 17 de noviembre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places a Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Generalitat de CatalunyaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives d'accés a les places de Personal Laboral del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria de les quals ha estat publicada al DOGC núm. 5496, de 2 de novembre de 2009.En aquest volum s'inclou el desenvolupament detallat del Temari General comú a totes les categories del grup B, de conformitat amb el que disposa el programa oficial. Elaborats per personal especialitzat en cadascun dels temes trobarà: - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició - Quadres i gràfics explicatiusDOCUMENTACIÓN- Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 312/1998, d¿1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l¿Administració de la Generalitat - Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis en la Generalitat de Catalunya - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència - Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances - Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania - Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Decret 93/2008, de 29 d¿abril, de reestructuració del Departament de la Presidència - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana - Instrument de Ratificació del Tractat entre els Estats Membres de la Unió Europea i la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República d'Eslovàquia relatiu a l'Adhesió de la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió Europea, fet a Atenes el 16 d'abril de 2003 - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 12/1983, de 14 d'octubre, del Procés Autonòmic - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia - Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d¿abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 4/1981, d¿1 de juny, dels estats d¿alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes - Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994 - Reial Decret 1098/2001, de 12 d¿octubre, pel que s¿aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques - Reial Decret 542/2009, de 7 d'abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials - Reial Decret 543/2009, de 7 d¿abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d¿abril, pel que s¿estableixen les Comissions Delegades del Govern - Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957 - Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat del qual és informar l'opositor de les fonts legals en què se sustenta. - Continguts totalment actualitzats a la data de publicació.

Informations détaillées sur le livre - Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456)


EAN (ISBN-13): 9788499371634
ISBN (ISBN-10): 8499371639
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Editorial CEP, S.L.
510 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-09-25T10:58:54+02:00 (Zurich)
Page de détail modifiée en dernier sur 2022-09-14T11:18:18+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9788499371634

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9937-163-9, 978-84-9937-163-4
Autres types d'écriture et termes associés:
Titre du livre: temari


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788499372310 Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General (Colección 1456) (Sin datos)


< pour archiver...